Algemene Voorwaarden

Identiteit van de onderneming
’t SNEEKE
E. Verhaerenstraat 22-24
2890 Sint-Amands
+32 52 33 26 52
BTW BE 0720.322.790

1 ALGEMEEN
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ‘t Sneeke zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij t Sneeke zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2 Prijzen en productinformatie
Alle vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro (€), inclusief BTW (21%) en exclusief verzendingskosten, indien deze van toepassing zijn. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling worden vermeld. ‘t Sneeke houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. ‘t Sneeke is wat de juistheid, actualisatie, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ‘t Sneeke is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Alle logo’s en foto’s blijven eigendom van ‘t Sneeke en/of van de toeleveranciers en mogen onder geen enkel beding gekopieerd of gebruikt worden. We proberen de producten zo waarheidsgetrouw mogelijk te fotograferen maar lichte kleurschakeringen zijn mogelijk door oa lichtinval.

3 Herroepingsrecht
De klant heeft het recht aan ‘t Sneeke mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De klant stuurt dan de goederen in originele verpakking op eigen risico en kosten terug, of brengt deze zelf binnen in onze winkel. Artikelen die niet aan uw wensen voldoen of bij aankomst beschadigd zijn, kunnen terug gezonden worden nadat u dit gemeld heeft via e-mail (info@sneeke.be).

  • Het artikel dient in ongewijzigde staat (nieuw + verpakking) teruggestuurd worden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. U mag het artikel gepast hebben om te kijken of het bevalt maar het mag zich niet in gebruikte staat bevinden. Als wij het vermoeden hebben dat het artikel reeds gebruikt is en/of bij schade, behouden wij het recht om de retourzending te weigeren.
  • Van zodra wij de artikelen in originele staat terug in ons bezit hebben of bewijs hebben gekregen dat de artikelen verzonden zijn, storten wij u het verschuldigde bedrag (met uitzondering van de verzendingskosten) binnen de 15 dagen terug.
  • Verzenden kan via de post of koerier, of u kan de artikelen zelf komen afleveren in de winkel te Sint-Amands.

Wij controleren onze artikelen voor we deze afleveren en zorgen voor een degelijke verpakking, de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij ontvangst. Wij controleren al onze artikelen voor deze verkocht worden. Indien u toch schade vaststelt aan de door u bestelde artikelen, dan vragen wij u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel, of met het beschadigde artikel zo snel mogelijk terug te komen naar de winkel.

4 Online bestellen
Om een product aan te kopen, voegt u dit toe aan uw winkelmandje. Nadien dient u de contactgegevens en facturatiegegevens in te vullen. Door een bestelling te plaatsen bij ‘t Sneeke geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de verkoops- en betalingsvoorwaarden. Nadat u uw bestelling verstuurd heeft, krijgt u een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van u bestelling. Print of sla deze bevestiging zeker op. Mocht u deze mail niet ontvangen, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen. Er is dan iets fout gelopen. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de eigendom van ‘t Sneeke. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

5 Betalen
Wanneer u een bestelling plaatst bij ‘t Sneeke, wordt deze voor u voor een totaal van 5 kalenderdagen gereserveerd. U krijgt een orderbevestiging per mail toegezonden. Dit gebeurt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling. Mocht u deze toch niet ontvangen, dient u contact op te nemen via info@sneeke.be
Betalingsmogelijkheden zijn:

  • Cash/bancontact in de winkel
  • Via bancontact/mastercard in de online shop

6 Levering en verzending
‘t Sneeke kiest bewust om geen volwaardige verzending van zijn goederen aan te bieden bij een aankoop via de webshop. De klant kan vanuit zijn zetel alle artikelen rustig bekijken, een keuze maken en deze via de webshop bestellen en betalen. Het aangekochte artikel kan dan binnen de 5 werkdagen in de winkel afgehaald worden. Afhaling in de winkel geeft als voordeel dat er zo goed als geen wachttijden zijn en dat u uw artikel op afspraak kan afhalen. U kan bij afhaling ook uw schoen passen en direct inruilen voor een andere maat in het geval deze niet perfect zou passen. Afhalen in de winkel geeft u een garantie steeds de correcte maat te verkrijgen en er blijft nog steeds het persoonlijke contact.

7 Conformiteit en garantie:
‘t Sneeke garandeert dat de geleverde goederen conform zijn aan de bestelling, alsook aan de bestaande wetten die van toepassing zijn op de artikelen.

8 Klachtenregeling
Wij streven naar 100% tevredenheid. Mocht u toch niet tevreden zijn over de ontvangen artikelen, kan u dit telefonisch melden en/of via e-mail info@sneeke.be. Wij streven ernaar om klachten binnen de 7 dagen te behandelen. Op alle overeenkomsten tussen ‘t Sneeke en de klant is het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

9 Privacybeleid & Cookies
Wij respecteren en dragen zorg voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring kan u hier alles over lezen.